"Dunia ini tidak akan mencapai kebaikan dan umat manusia tidak akan mencapai kerehatan, ketenteraman, ketinggian, keberkatan, kesucian dan keselarasan dengan undang-undang alam buana dan fitrah hidup yang suci melainkan dengan kembali kepada Allah"
-Muqaddimah Fi Zilal Al-Quran by Sayyid Qutb-

Justify Full
bookmarks: edit post
0 Responses